Předzápis pro ak. rok 2016/2017 na ZČU Plzeň

Během předzápisové špičky je zkrácena doba sezeni (session) v portálu na 10 - 15 minut! Pokud přihlášený uživatel během této doby neprovede žádnou akci, systém ho automaticky odhlásí a uvolní tím výpočetní výkon dalším uživatelům.

Během špičky je a dále bude podle aktuálního zatížení modifikován limit pro počet přihlášených uživatelů. Jedná se ochranu databáze IS/STAG před přetížením, omlouváme se za případné uživatelské nepohodlí.

WWW předzápis

Aplikace Předzápis a Kroužkový předzápis naleznete ve složce portálu Moje studium.

Přihlášení do předzápisu

 • Stávající studenti - Portál ZČU: Uživatelským jménem pro přihlášení do portálu ZČU je Vaše uživatelské jméno používané v systému ORION a příslušné heslo.
 • Přijatí uchazeči do prvních ročníků by měli při přihlášení postupovat dle pokynů, které jim zaslala fakulta. Uživatelským jménem pro přístup je evidenční číslo studenta (zvané též "osobní číslo", "studijní číslo"...) a příslušné heslo. Počáteční heslo je nutné při prvním přihlášení změnit.
  Přes osobní číslo se nově přijatí přihlašují jen do získání Orion kontanejdéle však do 15. října příslušného akademického roku. Po získání Orion konta se způsob přihlášení k předzápisu mění, hlásí se přes portál - Moje studium jako ostatní studenti. Údaj o získaném orion kontu následně blokuje přístup přes evidenční číslo studenta.

Důležité termíny

 • 16. 5.a 17.5. 2016 studenti FST a FEK mohou využít možnosti výběru předmětů a jejich rozvrhových akcí pro budoucí předzápis (možné jen v menu "Grafický předzápis")
 • od 18. 5. 2016 od 9:00 hodin - Standardní (kroužkový) předzápis
 • od 19. 5. 2016 od 9:00 hodin - Předzápis pro studenty zařazené fakultou pro akademický rok 2016/17 do 3. a vyššího ročníku bakalářského studia, do 4. a vyššího ročníku magisterského studia a studenty navazujících magisterských studijních programů.
 • od 20. 5. 2016 od 9:00 hodin - Předzápis pro všechny studenty
 • 31. 8. 2016 - Ukončení předzápisu

Důležité odkazy

Omezení předzápisu

 • Automatická provozní údržba portálu: Každé pondělí - sobota v 04:30 cca 10 minut, každou neděli pak mezi 02:30 - 04:10.
 • Možné odstávky z důvodu profylaxe sítě ZČU mimo hlavní časy zatížení, planované podle aktuální potřeby CIV.
 • Ve dnech 16. 8. až 19. 8. probíhá dle pokynu kvestora č. 2K/2016 celková odstávka počítačové sítě, po jejíž dobu nemusí být předzápis a další služby dostupné.
 • Omezení při přetížení: CIV-SIS si vyhrazuje právo v případě neúnosného nárůstu zatížení serverů omezit přístup k předzápisu, aby mohla být zajištěna plná funkčnost IS/STAG v rámci ZČU. Aktuální informace o omezení přístupu budou na adrese: http://predzapis.zcu.cz. Uživatele portálu ZČU prosíme o trpělivost, během předzápisové špičky je pravděpodobné zpomalení odezev a snížení komfortu při práci s portálem ZČU.
 • Během letních prázdnin od 2. 7. až 21. 8. není poskytována administrativní podpora (tj. navyšování kapacity případně otevření dalších rozvrhových akcí).
 • Upozornění! Předzápis je možný jen přes stránky portálu i v učebnách ZČU.

Pokud máte při předzápisu potíže, prostudujte sekci problémy a řešení v doplňujících informacích.
S technickými problémy se obraťte na adresu operator@service.zcu.cz, nebo hlaste problém zde.
S datovými problémy se obraťte na svou fakultu viz.: zkratka-fakulty@service.zcu.cz